Battlefield

Battlefield 4 (2013)

Giới thiệu game Battlefield 4 Battlefield 4 là một game bắn súng trò chơi video được phát triển bởi nhà phát triển trò chơi EA DICE và được xuất bản bởi Electronic Arts. Nó là một phần tiếp theo đến năm 2011 của Battlefield 3 được phát hành vào ngày 29 Tháng Mười năm 2013 […]

February 13, 2017 17 0

Battlefield 3 (2011)

Giới thiệu game Battlefield 3 Battlefield 3 là một game bắn súng offline trò chơi video được phát triển bởi EA DICE và được xuất bản bởi Electronic Arts. Nó là một phần tiếp theo trực tiếp đến 2005 của Battlefield 2, và phần thứ mười một trong những thương hiệu Battlefield. Các trò chơi […]

February 7, 2017 10 1