Silhouette Mirage giả lập PS 1 (2000) – 0.4GB

August 10, 2018 1629 0

Giới thiệu game Silhouette Mirage

Silhouette Mirage là một trò chơi video side-scrolling được phát triển bởi Treasure. Ban đầu được xuất bản bởi ESP cho Sega Saturn vào ngày 10 tháng 9 năm 1997 tại Nhật Bản, sau đó trò chơi được chuyển sang PlayStation vào ngày 23 tháng 7 năm 1998 tại Nhật Bản. Năm 2000, Thiết kế làm việc đã dịch và xuất bản trò chơi ở Bắc Mỹ. Trong năm 2010, trò chơi được phát hành cho PlayStation Network, mặc dù chỉ dành cho cửa hàng Nhật Bản.

download Silhouette Mirage giả lập ps 1 pc

Link Download

Link donwload Silhouette Mirage giả lập PS 1 trên PC

Dung lượng: 450 MB(đã bao gồm phần mềm giả lập PS 1)
Pass rar: hcgamez
Fshare:  https://www.fshare.vn/file/4OSNNYO8T5Y6

System requirements

Cấu hình tối yêu cầu để giả lập PS 1 trên PC

Game nhẹ và cổ nên bạn không cần quan tâm cấu hình nhé, vào được windows là đủ tiêu chuẩn

Installation Instructions

Video hướng dẫn giả lập PS 1 trên PC

Trailer

Trailer Silhouette Mirage

Thuật ngữ

Silhouette Mirage
Video gaming
Gaming
Electronic publishing
Video games
Video game development companies
Video game gameplay
Digital media
Japanese games
Entertainment
Video game publishers
Games on Sony platforms
Leisure activities
Home video game consoles
Video game consoles
Sony Interactive Entertainment
Works
Speculative fiction video games
Electronic toys
Product introductions
Electronic games
Video game companies of Japan
Computer art
Video game types
Games on seventh-generation consoles
Video game companies of the United States
Games
Video game development
Video game franchises
Handheld video games
PlayStation 3 games
PlayStation (brand)
Games on sixth-generation consoles
Sony consoles
PlayStation 2 games
Games and sports
PlayStation 3
Video game distribution
Interactive art
Games on eighth-generation consoles
PlayStation 2
Sega Saturn
Video game design
Fantasy video games
PlayStation Network
Art media
Game design
Video game companies
PlayStation (console)
PlayStation Vita games
PlayStation 4 games
Action video games
PlayStation Portable games
Video game platforms
Games on Sega platforms
Games on fifth-generation consoles
Video
Sega
PlayStation Network games
Asian games
User interface techniques
Fantasy games
Media technology
Sega Saturn games
Sega Sammy Holdings
Speculative fiction games
Online games
Elements of fiction
Seventh-generation video game consoles
PlayStation Portable
Multimedia
PlayStation 4 software
Sony hardware
PlayStation Vita
Fifth-generation video game consoles
MIPS architecture
Science fiction video games
Action (genre)
Games on Microsoft platforms
PlayStation (console) games
Handheld game consoles
PowerPC-based video game consoles
Online services
Computer-related introductions
Games on Nintendo platforms
Multiplayer gaming services
Fiction
Women and video games
Multiplayer video games
Sixth-generation video game consoles
Game theory
Gender and video games
Mixed reality
Science fiction games
PC games
Single-player video games
Sega consoles
Eighth-generation video game consoles
Gunstar Heroes
Single-player games
Online gaming services
Cultural depictions of women

Bình luận Facebook

Tags: 1G, game cổ Categories: Giả lập, Playstation 1
share SHARE
Related Posts