BlazBlue: Chrono Phantasma (2016)

February 18, 2017 21 0

Giới thiệu game BlazBlue: Chrono Phantasma

BlazBlue: Chrono Phantasma, phát hành tại Nhật Bản như BlazBlue: Chronophantasma (ブ レ イ ブ ル ー ク ロ ノ フ ァ ン タ ズ マ BureiBurū Kuronofantazuma?), Là một game offline đánh nhau 2-D được phát triển bởi Arc System Works. Nó là trò chơi thứ ba của loạt Blazblue, thiết lập sau khi các sự kiện của BlazBlue: Continuum Shift. Các trò chơi đã được ban đầu được phát hành đầu tiên là một game arcade trong quý thứ tư đầu năm 2012, mà sau này được đẩy về phía trước đến tháng năm 2012. Một phiên bản PlayStation 3 của trò chơi đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 24 tháng 10 2013, trong khi nó được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng ba, năm 2014. Do phần cứng hạn chế và không gian đĩa trò chơi không được phát hành trên Xbox 360 . Một phiên bản cập nhật của trò chơi mang tên BlazBlue: Chrono Phantasma Mở rộng (ブ レ イ ブ ル ー ク ロ ノ フ ァ ン タ ズ マ エ ク ス テ ン ド BureiBurū: Kuronofantazuma Ekusutendo ?, BlazBlue: Chronophantasma Mở rộng), được đặt tên là BlazBlue: Chrono Phantasma 2.0 (ブ レ イ ブ ル ー ク ロ ノ フ ァ ン タ ズ マ 2.0 BureiBurū: Kuronofantazuma 2.0? , BlazBlue: Chronophantasma 2.0) trong phiên bản Arcade, ban đầu được phát hành cho Arcades trong tháng 10 năm 2014, và cho PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 và Xbox One vào tháng Tư năm 2015.  Nó được phát hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại Bắc Mỹ, với phiên bản khu vực châu Âu phát hành vào ngày 23 tháng 10 2015

tải BlazBlue: Chrono Phantasma (2016) full crack

Nguồn: http://hoanv.me/

Bình luận Facebook

Categories: Kho game đối kháng - đánh nhau Offline
share SHARE
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.