Homeworld: Deserts of Kharak (2016)

February 7, 2017 14 0

Giới thiệu game Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak là một thời gian thực chiến thuật trò chơi video được phát triển bởi Blackbird tương tác và xuất bản bởi Gearbox Software. Các trò chơi đã được phát hành vào ngày 20 Tháng Một năm 2016, và là một prequel 1999 đến không gian dựa trên thời gian thực chiến lược trò chơi Homeworld.

tải Homeworld: Deserts of Kharak (2016) full

Nguồn: http://hoanv.me/

 

Bình luận Facebook

Tags: thời gian thực Categories: Chiến Thuật
share SHARE
Related Posts
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.