Galactic Civilizations III (2015)

February 16, 2017 16 0

Giới thiệu game Galactic Civilizations III

Galactic Civilizations III là một game offline chiến thuật video 4X theo lượt được phát triển bởi Stardock cho Microsoft Windows. Đây là phần tiếp theo của năm 2006 của Galactic Civilizations II: Dread Lords.

tải Galactic Civilizations III (2015) full crack

Trong tháng 10 năm 2013, Stardock thông báo rằng phần thứ ba trong loạt Galactic Civilizations được sản xuất. Một phiên bản trước khi phát hành đã được làm sẵn có thông qua Steam Tháng 3 năm 2014, cho phép khách hàng để chơi các trò chơi trong khi nó vẫn đang được phát triển. Nó là game đầu tiên trong series có tính năng multiplayer và gạch trò chơi hex dựa trên. Phiên bản đầy đủ của trò chơi đã được phát hành tháng năm 2015. mở rộng đầu tiên của trò chơi, lính đánh thuê có tên, được phát hành vào tháng 2 năm 2016

Nguồn: http://hoanv.me/

 

Bình luận Facebook

Tags: theo lượt Categories: Chiến Thuật
share SHARE
Related Posts
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.