tải Guilty gear xrd revelator full pc

Guilty gear xrd revelator (2016) – 7GB

Giới thiệu game Guilty gear xrd revelator Guilty Gear Xrd -REVELATOR- là hạng mục thứ 16 trong loạt Guilty Gear và phần tiếp theo trực tiếp của SIGN. REVELATOR lần đầu tiên được công bố cho quý 3 năm 2015 phát hành trên các mái vòm, bắt đầu từ một thử nghiệm vị trí vào tháng […]

November 15, 2018 5312 1