call of duty ghost full crack

Call of Duty 10: Ghosts (2013) – 22.2GB

Giới thiệu game Call of Duty 10: Ghosts Call of Duty 10: Ghosts 2013 đầu tiên người shooter video game được phát triển bởi Infinity Ward, với sự hỗ trợ từ Raven Software, Neversoft và số Affinity. Xuất bản bởi Activision, nó là phần chính thứ mười trong Call of Duty và thứ sáu được phát […]

April 26, 2018 2222 1
call of duty 9

Call of Duty 9: Black Ops 2 (2012) – 14.4GB

Giới thiệu game Call of Duty 9: Black Ops 2 Call of Duty: Black Ops II là một khoa học viễn tưởng đầu tiên người chơi shooter video, được phát triển bởi Treyarch và phát hành bởi Activision (Square Enix cho Nhật Bản). Nó được phát hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2012 cho […]

April 26, 2018 2689 0