download hero 3

Heroes III Tổng hợp tất cả phiên bản – 1GB

Heroes III – Dòng game chiến thuật theo lượt offline Heroes III là một trong những game offline đầu tiên xuất hiện trên PC tại nước ta, game do công ty The 3DO Company phát hành dành cho hệ điều hành Microsoft Windows vào ngày 28 tháng 2 năm 1999. Đây là phiên bản thứ […]

April 24, 2018 157621 1