Những cập nhật mới trong phiên bản 1272 Đột kích

Những điều mới trong cập nhật trong bản cập nhật mới của CF sắp tới 1, CẬP NHẬT HỆ THỐNG CỬA HÀNG MP – Thay đổi hạng mục Điểm danh hàng ngày Các xạ thủ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn: Thời gian điểm danh hằng tháng từ 28 ngày rút xuống còn 7 ngày. […]

December 12, 2017 3202 0