[killmark cf] Killmark Thiên Nguyệt CF 2

Killmark CF: Killmark Thiên Nguyệt CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF Khi người chơi kết thúc 1 người chơi trong phòng game đột Kích, sẽ có biểu tượng hiện lên và nó thay đổi và được tăng cấp mỗi khi người chơi thực hiện 1 chuỗi hạ gục kẻ thù đã […]

June 25, 2016 44861 0

[killmark cf] Killmark FireFox CF 2

Killmark CF: Killmark FireFox CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF cài đặt Killmark CF là cách thức thay đổi các file hình ảnh killmark mặc định trong bỗng nhiên Kích thành các file hình ảnh killmark mang các chủ đề riêng, mỗi bộ killmark gồm nhiều các hình ảnh phù hợp […]

June 25, 2016 2029 0