[killsound cf] Killsound Sexy Female

Việc làm tăng hưng phấn lúc chơi game đột kích, ngoài việc thay đổi killmark cf ra, chúng ta còn có thể thay đổi killsound. Thay đổi killsound là như thế nào, là việc thay đổi âm thanh mỗi khi bạn kill được một người. Đây là bộ killsound vô cùng thú vị của giọng […]

October 28, 2015 2025 0