[killsound cf] Killsound Korean

Việc làm tăng hưng phấn lúc chơi game đột kích, ngoài việc thay đổi killmark cf ra, chúng ta còn có thể thay đổi killsound. Thay đổi killsound là như thế nào, là việc thay đổi âm thanh mỗi khi bạn kill được một người. Đây là bộ killsound của CF Korean, mình đã lấy […]

October 27, 2015 3455 0